Búsqueda

Temas

Boletín de Novedades

Introduzca su dirección de correo electrónico si desea estar informado de las novedades y actividades de Librería Bosch y J.M. Bosch Editor

Librería Bosch S.L.
C/ Mayor, 337 1-2
08759 Vallirana (Barcelona)

Tf: (34) 93 683 13 44 - FAX: (34) 93 412 27 64

info@libreriabosch.com37,50€ (sin IVA)

Añadir al carrito

Adolfo Lucas Esteve (Dir.)

El règim de comunitat de béns.

La creació d'un patrimoni destinat al sosteniment de la família.
J.M. Bosch Editor
: 9788476988954
: 13/01/2010
: 1
Libro Impreso
: 324
Dimensiones: 170 x 240 mm

El règim de comunitat de béns és el primer règim econòmic matrimonial de comunitat regulat, amb caràcter general, pel dret civil català. El règim de comunitat de béns és un règim voluntari que crea un patrimoni comú que comprèn tots els béns, guanys o benefi cis obtinguts per qualsevol dels cònjuges. El fonament d'aquest règim és la satisfacció de les necessitats familiars i, amb aquest objectiu, es crea un patrimoni diferenciat. La gestió d'aquest nou patrimoni és la representació màxima de la importància de la família per damunt de les qüestions patrimonials.

Les aplicacions pràctiques d'aquest règim són importants, especialment en matèria fi scal, ja que permet l'estalvi d'impostos en aquells matrimonis que vulguin comunicar un bé privatiu. Per exemple, quan un habitatge privatiu es converteix en domicili familiar, la constitució d'un règim de comunitat de béns és la millor opció i la més barata per tal de convertir l'habitatge privatiu en comú.

Aquest estudi sobre el règim de comunitat de béns va obtenir el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2009, en la modalitat de dret de família, atorgat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

INDEX

PRÒLEG del Prof. Dr. Santiago Espiau Espiau

CAPÍTOL 1.- Qüestions generals

CAPÍTOL 2.- Antecedents del règim de comunitat de béns

CAPÍTOL 3.- El règim de comunitat de béns. Concepte i naturalesa jurídica

CAPÍTOL 4.- L'actiu. Béns comuns i béns privatius

CAPÍTOL 5 .- Administració i disposició dels béns

CAPÍTOL 6.- El passiu

CAPÍTOL 7.- Extinció, liquidació i partició
Cesta

Su cesta está vacía